Forside Kontakt Program Teknik Lyd


Byrådsmøde den 17. januar 2005
Spørgetid for borgerne til byrådet
Indledning
4. Inddragelse af effektiviseringsgevinst
1. Spørgsmål fra byrådsmedlem Knud Wilson vedrørende information til boligforeninger i sag om lejeres ret til installation af hjælpemidler og om kommunal garanti ved boligændring
2. Forslag fra byrådsmedlem Knud Wilson vedrørende plejepersonalets betaling for kost
3. Fremtidig skolestruktur
9. Godkendelse af den almene boligorganisation Frederikshavns Boligforening af 1945's erhvervelse af boligforeningen NordBos afdeling 14 - Borgmester Hassingsvej 2-6, Frederikshavn
5. Ansøgning fra Arena Nord om rente- og afdragsfrit lån til P-plads ved Arena Nord
6. Forslag til lokalplan 12.23.01, Gærumvej 35-37 og forslag til kommuneplantillæg nr 58
7. Endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg for dagligvarebutik på Gl. Skagensvej 101
8. Takstændring i varmeforsyningen
10. Videreførelse af aftale om særlige udlejningsregler for boligforeningen Vesterports boliger i Strandby og Elling
11. Ændring af bekendtgørelse om parkering i Frederikshavn kommune
12. Ansøgning om anlægsbevilling i 2005 til ydelse af tilskud til fritidsfaciliteter
13. Tilsynsrapport vedrørende inddrivelse af skatter m.v.
Spørgetid for byrådsmedlemmer