Forside Kontakt Program Teknik Lyd


Byrådsmøde den 14. februar 2005
Spørgetid for borgerne til byrådet
Indledning
1. Udvikling af højhusbebyggelse på Ørnevej 6, Frederikshavn
2. Havneplanlægning og Frydenstrands-området
3. Konsekvenser af ændrede momsregler på områder med frit leverandørvalg
4. Forslag til kvalitetsstandarder og takstmodeller vedrørende dagcentre, daghjem og visitationsboliger
5. Ny planlægning for området ved Sdr. Havnevej i Strandby
6. Udvidelse af erhvervsområde i Gærum - forslag til kommuneplantillæg nr. 62
7. Garantistillelse i forbindelse med helhedsplan for Frederikshavns Boligforening af 1945 afdeling Hånbæk
8. Elev- og klassefordeling for børnehaveklasserne i skoleåret 2005/2006
9. Frigivelse af rådighedsbeløb inden for Teknisk Udvalgs budgetområde 2005
10. Anlægsregnskab vedrørende Heldagsskolen
11. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen i Frederikshavn kommunale selvstyrehavn
12. Udpegning af bestyrelsesmedlem til Frederikshavn Event ApS (p.t.under stiftelse)
13. Godkendelse af suppleringsvalg til Integrationsrådet
Spørgetid for byrådsmedlemmer