Forside Kontakt Program Teknik Lyd


Byrådsmøde den 14. marts 2005
Indledning
A. Spørgsmål fra borger vedrørende de forebyggende- og sundhedsfremmende opgaver i den nye storkommune
B. Spørgsmål fra borger vedrørende mulighed for køb af almen bolig
1. Byrådsmedlem Knud Wilson fremsender spørgsmål vedrørende afregning fra Forsyningsvirksomheder
2. Godkendelse af kommunesammenlægning
3. Målsætning for processen i 2005 i forbindelse med skabelse af ny kommune
4. Pulje for senioridræt
5. Endelig vedtagelse af lokalplan 03.02.02 Strandvej 120-122, Strandby og kommuneplantillæg nr. 57
6. Ansøgning fra almen boligorganisation om tilladelse til konvertering af realkreditlån
7. Årsregnskab 2003/2004 for Frederikshavn Ungdomskollegium
8. Indstilling til Socialministeriet om udsættelse med tilbagebetaling af kriselån vedrørende det tidligere Koktvedkollegium
9. Godkendelse af byggeregnskab - 33 kommunale almene ældreboliger beliggende Nørregade i Frederikshavn samt tilhørende servicearealer
10. Revisionsberetning vedrørende selskabsskatteområdet
Spørgetid for byrådsmedlemmer